BODY CASTING

Odliatky jednotlivých častí ľudského tela

Oliatok tváre

Face Mask je nezabudnuteľná pamiatka na konkrétnu osobu. Ako jediný zo všetkých umeleckých prejavov v pravom slova zmysle zväční vašu podobu.

Vaša tvár zostane zachytená v každom detaile a výraze s maximálnou presnosťou a dokonalosťou. 

Odliatky rúk

Možnosť odliatkov rúk pridáva osobitý dotyk k životným udalostiam ako sú zásnuby, svadby alebo iné významné okamihy.

Sú to darčeky s hlbokým významom priateľstva. Môžu to byť gestá, dotyky alebo môžu držať predmety spojené s vášňami.

Posmrtná maska

Je odliatok tváre zhotovený po smrti osoby. Proces vzniku posmrtnej masky zosnulého je technicky rovnaký ako pri živých ľuďoch.

Každý kúsok práce je ale vyrobený s najväčšou starostlivosťou a úctou k jedinečnému životu, ktorý dotyčný žil. Tento proces je spojený s veľkým rešpektom a citlivosťou voči ich dedičstvu a pamiatke.

Translate »