INTÍMNE ODLIATKY

Intimate Cast

Motivácie ich vzniku sú veľmi individuálne. Pre niekoho to je umenie či zábava, pre iného niečo nevhodné. Kľúč je vzájomný rešpekt.

Prečo intímny odliatok?

Výroba intímnych odliatkov je individuálny záujem, ktorý môže mať rôzne dôvody a motivácie pre rôznych ľudí. Čo pre niekoho môže byť zábava, pre iného môže byť zahanbujúce alebo nevhodné. V každom prípade je kľúčom vzájomný súhlas a rešpekt v rámci tohoto procesu.

Osobný záujem a experimentovanie

Pre niektorých ľudí môže byť výroba intímnych odliatkov spôsobom, ako si preskúmať vlastné telo, vyjadriť svoju sexualitu alebo experimentovať s novými formami umeleckého sebavyjadrenia.

Romantika a vzťahy

V niektorých prípadoch môže ísť o romantický dar alebo spôsob, ako uchovať spomienku na svojho partnera. Môže to prispieť k väčšej intímnej pripútanosť a vyjadrení lásky v rámci vzťahu.

Umelecký výraz

Pre niekoho môže byť vytvorenie intímnych odliatkov formou umeleckého vyjadrenia alebo experimentovania…

Zábava a humor

Pre niektorých ľudí môže byť proces aj výsledok tvorby intímnych odliatkov zábavným a humorným zážitkom, ktorý môže prispieť k uvoľneniu a rozptýleniu.

Sexuálna intímna pamiatka

Vytvorenie odliatku môže byť spôsob, ako zachytiť konkrétny okamih alebo obdobie vo vzťahu, ktorý môže mať pre ľudí osobitný význam.

Odlievací proces

Vzniku odliatku ženského ženského prirodzenia predchádza odlievací proces. Odlievaná časť sa pokryje odlievacou hmotou, ktorá sa po stuhnutí v celku z tela odoberie. Proces je pomerne rýchly, trvá približne 20 minút.

Kontaktujte nás a začnime spoločne tvoriť unikátne diela.

Ak chcete sochu a nemáte nápad, môžete sa inšpirovať dielami z nášho portfólia. Alebo si môžte zakúpiť hotové sochy určené k predaju. Každá z nich je jedinečný originál so svojím certifikátom a číslom.

Je odlievací proces bolestivý?

Ak bola vykonaná depilácia, nie je bolestivý. Model leží nehybne v pohodlnej pohohe. Väčšina ľudí to opisuje ako nezvyčajný alebo zaujímavý pocit, hraničiaci s príjemnou terapiou. Výnimočne môže dôjsť k jemnej depilácií, hlavne pri odformovaní.

Kto vykonáva odlievací proces?

Ako odborník na odlievanie tiel proces vykonáva umelec Slavomír Gibej za spoluúčasti asistentky, príp. ďalšej osoby zo strany klienta.  

Ako dlho to trvá?

Optimálizáciou klasických postupov sa mu podarilo skrátiť odlievací proces na nyvyhnutný čas potrebný pre vznik odlievacej formy. Trvá to priemerne 20 minút. 

Aký materiál sa používa pri dotyku s telom?

Pri vyhotovení odlievacej formy všetky používané materiály sú hygienicky nezávadné. Telo sa najskor odseparuje mastným krémom ako sú separačné masti a gély. (Nivea, Exipial, vazelina, detský olej…) Tieto výrobky sú voľne dostupné v lekárňach. Sadrové obväzy sa bežne používajú v zdravotníctve pri ošetrovaní zlomenín. Alginát sa používa v zdravotníctve pri otláčaní zubných protéz. Používaný Silikón je kategorizovaný označením „Body Silicone“ a je vyrábaný a testovaný pre tento účel.

Ako dlho trvá výroba sochy?

Pri použití štandardných materiálov a postupov, intímny odliatok môže byť hotový do 2 dýždňov. 

Môžem so sebou zobrať partnera?

Samozrejme. Môžete si so sebou zobrať kohokoľvek, proces Body Castingu je jedinečný zážitok, ktorý je zaujímavé aj pozorovať bez hocijakej súčasti na dianí.

Aká je približná cena za intímny odliatok?

Cenu nie je možné stanoviť tabuľkovo. Každé dielo je individuálne a rozsahom iné. Nikdy sa neopakuje. Cena závisí od mnohých faktorov, ktore podstatne vplývajú na výsledok. 

Cena za dielo v prezentovanom rozsahu:

1 000,- € bez DPH

Translate »